Tuesday, January 22, 2008

Paused Dreams

long long time ago
he was following a thread of way
made by the colorful butterflies,
and he was paused
at a beautiful theatre of flowers.
Then he followed the height
of dad's shoulder,
warmth of mom's lap,
he followed to get teacher's good,
but paused at the end of childhood,
one day he measured the distance
to the moon,
when about to fly, it was mid-noon,
so again it was paused to itself,
in the middle of the eternal space.
Dad's darling and mom's little boy
with best friends happiness and joy,
would stop the cosmic, if he can,
nowdays, he is a gentleman.
walking down the same lane
of Monomandu
he frequently finds the dreams scattered,
over the dusty and narrow streets of life,
the butterfly dream,
the dream of dad
the dream of mom
and the manic dream upon her angel's eyes.
all are paused, and throwing "good bye"s.
Now he wants not to be in top
his dreams are just seeking a full stop!

Monday, January 21, 2008

सपना

ऊ सपना हो,
तर मैले उसलाई भेटेको छैन,
न त देखेको नै छु,
मस्त निन्द्राबाट एक्कासी बिउंझिदा ,
न त मैले उसलाई घ्वाप्लाक्क अंगालो नै हालेको छु,
उसको शहर सुतिरहंदा,
नियोन लाइटले कौमार्यता छरिदिएको सुनसान सडकमा
न त मैले उसको आंचल नै पक्डेको छु,
न त म उसंग जुनको उचाईमा पुगेको छु,
न त क्षितिजको गहीर्राईमा होम्मिएको छु,
फूलको सुवासको गीत पनि गाएको छैन,
छहराको संगीतमा नाचेको पनि छैन,
न त लेखिएको छ सिंगमरमरको छातीमा उसको र मेरो नाम
न त देखिएको छ, कुनै परी कथाको परिकथा भित्र,
न त कुनै नो म्यान ल्यान्डमा उन्मुक्त भई हराएका छौं, हामीहरु ।
तर ऊ सपना हो मैले नदेखेको सपना मैले नभेटेको सपना ।